• 18 iunie 2024
 • By Residence Lebada
 • Comentariile sunt închise pentru Locul de parcare în garajul subteran completează experiența de lux din Lebăda Lake Residence
 • in Blog

Locul de parcare în garajul subteran completează experiența de lux din Lebăda Lake Residence

Locul de parcare în garajul subteran completează experiența de lux din Lebăda Lake Residence

Complexul de apartamente de lux Lebăda Lake Residence oferă locuitorilor săi o experiență de viață specială, combinând designul modern cu facilitățile premium. Unul dintre avantajele majore ale acestui complex este garajul subteran, care oferă locuri de parcare dedicate pentru proprietari.

A avea un loc de parcare păzit și protejat face parte din experiența totală oferită de Lebăda Lake Residence. Acest beneficiu ia încă o grijă de pe umerii proprietarilor din acest complex rezidențial, situat pe malul Lacului Pantelimon. Iată câteva dintre avantajele principale ale deținerii unui loc de parcare în garajul subteran:

1. Siguranță și securitate

Un loc de parcare în garajul subteran oferă un nivel ridicat de securitate pentru vehiculul proprietarului. Garajele au acces controlat prin carduri de securitate și usi automate. Astfel, proprietarii au liniștea necesară că vehiculul lor este în siguranță.

2. Protecția împotriva intemperiilor

Parcarea într-un garaj subteran protejează vehiculul de condițiile meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaia, zăpada, grindina sau razele UV ale soarelui. Acest lucru contribuie la menținerea unei stări bune a caroseriei și a vopselei mașinii pe termen lung, reducând necesitatea reparațiilor sau a întreținerii frecvente.

3. Confort și conveniență

Accesul direct din garajul subteran către apartament, prin intermediul lifturilor sau al scărilor interioare, face ca transportul bagajelor sau al cumpărăturilor să fie mult mai ușor și mai comod. În plus, în timpul sezonului rece sau al ploii, locuitorii nu sunt nevoiți să se expună la condiții meteorologice nefavorabile.

4. Eficiență energetică

Iluminatul și sistemele de ventilație din garajele subterane sunt adesea proiectate pentru a fi eficiente din punct de vedere energetic. În plus, parcarea subterană poate contribui la reducerea consumului de combustibil, deoarece vehiculele sunt parcate într-un mediu controlat, fără fluctuații de temperatură extremă, ceea ce poate afecta performanța acestora.

5. Accesibilitate

Garajele subterane sunt proiectate pentru a oferi acces facil pentru toate tipurile de vehicule, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, complexul Lebăda Lake Residence se asigură că toți locuitorii săi beneficiază de o experiență de parcare fără probleme.

„Este o investiție de făcut la început, dar care merită fiecare bănuț. Și nu prin prisma iernilor care vor veni, ci a verilor, a căldurilor care în exterior îți va supune mașina la niște eforturi fantastice. Se va exfolia totul prin ea. Există lift, există comunicare cu parcarea, totul este închis, ermetic”, a declarat Valentin Marin, unul din proprietarii din Lebăda Lake Residence.

În concluzie, deținerea unui loc de parcare în garajul subteran al complexului de apartamente de lux Lebăda Lake Residence aduce o serie de beneficii semnificative pentru proprietari. De la siguranță și protecție, la confort și valoare adăugată, aceste avantaje contribuie la o experiență de viață superioară și la satisfacția locuitorilor.

Dacă doriți să vedeți cum arată nu doar garajul subteran din Lebăda Lake Residence, ci și toate modelele de apartamente și penthouse-uri din complex, puteți programa o vizionare la numărul de telefon 0721.230.742 sau pe adresa de email sales@lebadaresidence.ro.

×
[wpusb]
Live

Programeaza Intalnire

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL A SOCIETĂȚII DELIA LEBADA SRL


În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”),


(i) societatea DELIA LEBADA SRL., o Societate organizată și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Judetului, nr. 1, etaj 1, ap. 103, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/11282/2016, avand cod unic de inregistrare 36458360, (denumită în continuare „Societatea”);
prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor menţionate în continuare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. DEFINIȚII
Termenii cu literă mare utilizați în prezenta Politică sunt definiți după cum urmează:
Consimțământ - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, Operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a Operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
Persoană vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Societatea își desfășoară activitatea principală în domeniul lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
2.2. În scopul desfășurării activității menționate la art. 2.1 de mai sus, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitarea unor drepturilor specifice ale Societății sau ale persoanelor vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale, precum și pentru asigurarea securității vieții și a integrității fizice a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Societății, precum și pentru protecția bunurilor din patrimoniul său, dar si pentru securitatea datelor Clientilor sau potentialilir clienti Societatea Prelucrează date cu caracter personal.
2.3. Datele cu caracter personal sunt Prelucrate numai în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă, cu stricta respectare a termenilor și condițiilor specificate prin prezenta Politică de securitate.


4. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
4.1. În vederea Prelucrării datelor cu caracter personal, Societatea are în vedere respectarea următoarelor principii:
(i) Prelucrarea cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare a acestor date;
(ii) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
(iii) persoanele care Prelucrează datele cu caracter personal au primit instrucțiuni cu privire la modul de operare al acestora și sunt ținute de obligația de păstrare a confidențialității prelucrării acestor date;
(iv) În cazul identificării unor erori cu privire la datele cu caracter personal stocate, Societatea va face demersurile necesare în vederea îndreptării acestor erori;
(v) Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care Persoana vizată este client/colaborator/abonat al Societății;
(vi) Informarea Persoanelor vizate de faptul că li se vor Prelucra datele cu caracter personal;
(vii) Persoanele vizate au dreptul de a notifica conform art. 9.1. Operatorul cu privire la orice Date cu caracter personal stocate sau cu privire la prezenta Politică;
(viii) Societatea va lua toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate a Datelor cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;

6. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
6.1. Pentru a proteja Datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, Societatea utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja Datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
6.2. Societatea vor desemna persoana/persoanele care se vor ocupa cu Prelucrarea datelor cu caracter personal.
6.3. Orice modificare a Datelor cu caracter personal se poate face numai de către Persoanele vizate. Persoanelor vizate le-a fost adus la cunoștință faptul că Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt confidențiale, precum și riscurile pe care le comportă Prelucrarea datelor cu caracter personal.
6.4. Datele cu caracter personal prelucrate și utilizate de către Societate se vor stoca pe suport electronic sau arhivă pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
7.1. Persoanele vizate au următoarele drepturi:
(i) dreptul la informare - presupune posibilitatea Persoanei vizate de a solicita și obține de la Societatea care îi prelucrează Datele cu caracter personal confirmarea faptului că Societatea este cea care prelucrează aceste date;
(ii) dreptul de acces la Date cu caracter personal - presupune dreptul de a obține de la Societate care Prelucrează date cu caracter personal, la cerere, conform art. 9.1., și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
(iii) dreptul de a solicita și obține modificarea Datelor cu caracter personal inexacte;
(iv) dreptul de opoziție –În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
(v) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)- Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul;(c) persoana vizată se opune prelucrării; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
(vi) Dreptul la rectificare-Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
(vii) Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării.
(viii) Dreptul la portabilitatea datelor-Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
7.2. Politica astfel modificată va fi publicată pe site-ul oficial, ,[www.lebadaresidence.ro] fiind transmisă prin e-mail către toți clienții.
7.3. Politica modificată va fi valabil aplicabilă începând cu data transmiterii ei către clienți.

8. TRANSFERUL IN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de Societate nu vor fi transferate în alte state.
9. DATE DE CONTACT
9.1. Toate notificările, cererile sau alte comunicări care se adresează sau se efectuează în temeiul prezentei Politici vor fi adresate Societății în următoarele modalități:
(i) prin accesarea următoarei pagini web: [www.lebadaresidence.ro];
(ii) prin e-mail transmis către: ,[sales@lebadaresidence.ro];
(iii) la numărul de telefon: ,[021.308.30.75];
(iv) prin poștă sau curier la următoarea adresă: Bucuresti, sector 2, str. Judetului, nr. 1, etaj 1, ap. 103.

Conectare Chat


Pentru conectare la optiunea CHAT trebuie sa introduceti numarul de telefon valid transmis anterior fie prin formularul "Programeaza intalnire", fie prin formularul de la sectiunea Contact.

Dupa introducerea numarului de telefon veti primi un mesaj de verificare pe telefon!

Numar de telefon

Privacy and Cookies Policy

Last updated: June 5, 2020

This Privacy and Cookies Policy is applicable to Delia Lebada SRL (hereinafter referred to as "us", "we", "our" or "Lebada Lake Residence"). This website, lebadaresidence.ro, is owned and operated by Lebada Lake Residence (the "Website").

A. Privacy Policy

I. General provisions

This Privacy and Cookies Policy is applicable to Delia Lebada SRL (hereinafter referred to as "us", "we", "our" or " Delia Lebada "). This website https://lebadaresidence.ro/ is owned and operated by Lebada Lake Residence (the "Website").

This Privacy Policy informs you of the way we collect, use and disclose personal data we receive from certain categories of individuals, such as Website’s users, buyers, tenants, employees and collaborators/contractual partners of Delia Lebada. Delia Lebada will process personal data by complying with the provisions herein.

The purpose of this policy is to explain to you which data we process, why we process them and what we do with them when you enter into a legal relationship with Delia Lebada (including, without limitation, when you rent/buy properties from us or when you visit this Website).

II. Purposes, bases and categories of personal data

In compliance with the provisions of the General Data Protection Regulation 2016/679 (the “GDPR”), personal data processed by Delia Lebada may be used for purposes, such as:

1. Taking the necessary steps for concluding and performing the contracts and fulfilling the legal obligations, as well as for achieving the legitimate interests of Delia Lebada, which also include operations, such as requesting an offer, making payments and drafting the financial and accounting documents based on art. 6 para. (1) letters b), c) and f) of the GDPR. For these purposes, we will process personal data, such as first and last name, data in the ID cards of contractual or possible contractual partners (including but not limited to buyers or tenants, suppliers, contractors, etc) contact details, data about property and bank details.

Through this Website, we may also collect personal data of potential buyers who requested us for an offer/real estate agencies/tenants, as well as the personal data of landowners, who decide to acquire, enter into a joint venture or to different hybrid schemes that transfer the value of the land to shares in the future project, either residential, office or mixed-use. Furthermore, we collect personal data for performing due diligence activities in case a business relationship will be concluded between the us and the company that you are representing, pursuant to art. 6 para. (1) letter f) of the GDPR, respectively the legitimate interest of entering into business relationship with reliable and integer partners.

2. Management and maintenance of this Website, which involves storage of cookies as they are described at Section B below, based on art. 6 para. (1) letters a) and f) of the GDPR.

While using our Website, we may ask you to provide us with certain personal data that can be used to contact or identify you. These personal data may include, but is not limited to, your first and last name, e-mail address, information that your browser sends whenever you visit our Website ("Log Data").

The Log Data may include information, such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Website that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

3. Personnel recruitment operations based on art. 6 para. (1) letter a) of the GDPR. Through this Website, we collect personal data of candidates, such as first and last name and data included in the CV.

4. Carrying out marketing and advertising activities, including subscription to our newsletters based on art. 6 para. (1) letter a) of the GDPR. For this purpose, we will process personal data, such as first and last name, image and voice, if the case may be.
You may opt out of receiving any, or all, of these newsletters, marketing or promotional materials and other information that that may be of interest to you from us, by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send.

5. Security of persons, premises and/or goods of Delia Lebada by CCTVs based on art. 6 para. (1) letter f) of the GDPR. For this purpose, we may process personal data, such as image, first and last name (if they are identifiable) and car’s registration number, if the case may be.

6. Work relations, which entail data processing for the performance of the employment contracts, the fulfilment of the legal obligations devolving upon Delia Lebada in connection with these contracts and/or the achievement of Delia Lebada’s legitimate interests deriving from the work relations based on art. 6 para. (1) letters b), c) and f) of the GDPR. For these purposes, we will process personal data of our employees, such as first and last name, data in the ID cards, contact details and bank details.

7. Compliance with legal obligations to which we are subject. We process personal data to comply with a range of legal obligations and statutory requirements (anti-money laundering, tax, health and safety legislation, etc.). For example, know your customer (KYC) rules and regulations require us to verify the identity before accepting you as a customer. Upon request by authorities, we may report the transactions carried out by customers.

8. Providing you with the best-suited products of home design or apartments for rent or sale. We disclose or receive data from third party service providers who assist and enable us to use the personal data to support delivery of your contract with us for example, consultants who can advise you on your project.

9. Solving your requests, questions or complaints based on art. 6 para. (1) letters a) and b) or/and f) of the GDPR. For this purpose, we will process personal data, such as first and last name and contact details.

10. Communication with our collaborators and contractual partners as well as access to our premises based on art. 6 para. (1) letters b) and f) of the GDPR. For this purpose, we will process personal data, such as first and last name and contact details.

We will not process personal data of children without the prior consent of their parents/legal representatives.
If we intend to use your personal data for a purpose other than the one for which they have been collected, we will inform you in advance about the secondary purpose and will provide any other information requested as per the GDPR.

III. Security

The security of your personal data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your personal data, we cannot guarantee its absolute security.

We continuously try to ensure you the most appropriate level for the protection of your personal data and, to this end, we have implemented appropriate technical and organisational protection measures. We are constantly working for improving our security measures.

IV. Data retention and categories of recipients of personal data 

Delia Lebada stores your personal data no longer than absolutely necessary. After the expiry of the retention period, personal data shall be destroyed or erased from the all supports (either physical or electronical ones). To the extent that they need to be used for scientific or statistical research purposes, personal data shall be rendered anonymous, in strict observance of the GDPR provisions.

Personal data are mainly processed by Delia Lebada’s personnel and collaborators in charge of processing these data. We will disclose your personal data where required to do so, for instance by law or subpoena or if we believe that such action is necessary to comply with the law and the reasonable requests of law enforcement or to protect the security or integrity of our Website. Also, there are situations where your personal data are sent to the companies in our groups and our contractual partners, which may be:

 1. third parties (for example, contractors, real estate agencies, manufacturers, accounting firms, audit firms, service providers, maintenance companies, post offices, couriers);

 2. competent authorities and institutions;

 3. lawyers, public notaries, auditors, bailiffs, translators, real estate brokers, safety and security firms;

 4. banks and financial institutions, insurance companies and insurance brokers;

 5. investors or potential investors;

 6. buyers and tenants.

Whenever we use subcontractors, acting either as data controllers or data processors, we ensure that the requirements set by the GDPR are met and that your personal data are processed in an adequate manner.

In principle, your personal data will not be transmitted to a third country or international organisation. In any case, such transmission only occurs as part of a data processing agreement, an express consent by you or based on a legal obligation and taking into account respective legal safeguards.

V. Social networks

We cooperate with a number of networks, such as Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Maps. When you are using this service your browser will automatically connect to the respective social network and transmit your IP address and other information such as cookies, if you have visited the respective platform before. As far as possible, we avoid this kind of data transfer until you interact directly with one of these platforms. By clicking on the corresponding symbol (e.g. the Facebook logo) you indicate that you want to communicate with the platform you have selected (in this case, Facebook) and agree that information about you, such as your IP address, is transmitted to this social network.

The plug-in establishes a direct connection between your browser and the servers of the respective social media. We have no influence whatsoever on the type and extent of the data the plug-in transfers to the social media servers.

VI. Rights of data subjects

According to the GDPR, the data subject may benefit from the following rights with regard to personal data processing:

 1. right to be informed – the right to receive a minimum content of information in relation to the processing activities performed by Delia Lebada, in accordance with the GDPR;

 2. right of access to data – the right to obtain from Delia Lebada, upon request and based on the conditions set by the GDPR, confirmation as to whether or not your personal data are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and information on the processing;

 3. right to rectification - the right to obtain from Delia Lebada, without undue delay, the rectification of inaccurate personal data concerning you;

 4. right to erasure of data – you can exert your right to erase the data from Delia Lebada’s files, in accordance with the data protection provisions;

 5. right to restriction of processing – may be exerted if one of the following applies: the accuracy of the personal data is contested by you, the processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data, Delia Lebada no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you for the establishment, exercise or defence of legal claims, you have objected to processing pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override yours;

 6. right to data portability - the right to receive the personal data from Delia Lebada in a structured, commonly used and machine-readable format;

 7. right to object - the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to processing of personal data concerning you, save for contrary legal provisions. This right may be exerted in the following conditions: you request in written to Delia Lebada the exertion of this right, you specify the data and the legitimate grounds relating to your particular situation;

 8. right not to be subject to an individual decision - the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or similarly significantly affects you. In relation to a decision based solely on automated processing, you have the right to obtain human intervention and to contest the decision, to the contact details specified in this policy;

 9. right to contact the supervisory authority, namely the National Supervisory Authority for Personal Data Processing; and

 10. right to lodge a complaint with the competent courts of law.

The rights listed above are not absolute. There are exceptions, which is why every received request will be analysed so as to decide if it is grounded or not. If the request is grounded, we shall facilitate the exercise of your rights. If the request is ungrounded, we shall reject it, but we shall inform you about the grounds of such a rejection and about the right to submit a complaint with the supervisory authority or the competent courts of law.

VII. Whom can you contact?

In order to exert your rights, you may submit a written request to our headquarters or to the email dataprotection@lebadaresidence.ro.

We shall attempt to answer your request within 30 days. However, the term may be extended according to the GDPR, depending on the complexity of the request, the large number of requests received during that period or the inability to identify you in due time.

If we use our best endeavours and we do not manage to identify you and you do not provide us with additional information in order to be able to identify you, we are not bound to answer your request.

B. Cookies Policy

This Website uses cookies in order to ensure the proper functioning of the Website and to optimize its content, as well as in order to analyse traffic and offer the visitors a better experience when browsing the Website.

The information presented below aims at providing users with more details on the placing and use of the cookies used by this Website.

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computer's hard drive.

Like many websites, we use cookies to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Website.

In addition, we may use third party services such as Google Analytics that collect, monitor and analyse this type of information in order to increase our Website's functionality. These third-party service providers have their own privacy policies addressing how they use such information.

Our Website uses the following types of cookies:

A. STRICTLY NECESSARY COOKIES

Type of cookie

The role of using

Duration of processing

DFR

Sets that all deferred content (css, js, img) loaded and cached by visitor's browser

1 year after last Website access

PHPSESSID

Stores hash for PHP session data

5 days

B. FUNCTIONALITY COOKIES

Type of cookie

The role of using

Duration of processing

ACA

Stores visitor viewed and accepted cookie agreement

1 year after accepting the cookie

PVC

Stores visitor pages viewed count

1 year after last Website access

NSM

Stores that visitor was shown and viewed newsletter overlayer

30 days after Website visualisation

NSS

Stores that visitor is subscribed or just subscribed to the newsletter.

1 year after newsletter subscription

SST

Stores that visitor viewed slideshow sliding tooltip

During the visit on the Website

C. PERFORMANCE COOKIES (GOOGLE ANALYTICS)

Type of cookie

The role of using

Duration of processing

_gat, _ga, _gid

Google analytics session tracking

2 years

D. TARGETING/ADVERTISING COOKIES

Type of cookie

The role of using

Duration of processing

_fbp

Facebook tracking pixel

7 days

For cookies which are not strictly necessary, as provided at Sections B – D inclusively above, you may withdraw your consent at any time by accessing the links below. It is important to note that the deactivation or refusal to receive certain types of cookies can make certain sections of the website difficult to view and use.

All the modern browsers offer the possibility to change the settings of cookies. You can configure the settings of the cookies following the instructions by accessing the links below:

C. Changes to the Privacy and Cookies Policy

We reserve the right to update or change our Privacy and Cookies Policy at any time and you should check this Privacy and Cookies Policy periodically. Your continued use of the Service after we post any modifications to the Privacy and Cookies Policy on this page will constitute your service acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.

If we make any material changes to this Privacy and Cookies Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a prominent notice on our Website.



There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

GARSONIERA Tip 5 disponibil de la 85.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

GARSONIERA Tip 13 indisponibil

Slider

DOUA CAMERE Tip 1 disponibil de la 117.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

DOUA CAMERE Tip 3 disponibil de la 124.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

DOUA CAMERE Tip 7 disponibil de la 129.000 E + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

DOUA CAMERE Tip 12 de la 132.000 Euro + TVA

Slider

Trei Camere Tip 2, disponibil de la 155.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

Trei Camere Tip 4, disponibil de la 142.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

Trei Camere Tip 6, disponibil de la 173.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Tip 8, disponibil de la 260.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Tip 9, disponibil de la 286.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Tip 10, disponibil de la 341.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Tip 11, disponibil de la 418.000 Euro + TVA

previous arrow
next arrow
Slider

Schita 5 Camere


TIP A

Schita apartament tip A

TIP B

Schita apartament tip B

TIP C

Schita apartament tip C

Schita 6 Camere


TIP A

Schita apartament tip A

TIP B

Schita apartament tip B

TIP C

Schita apartament tip C
Plata Integrala

Situatia ideala pentru ambele parti. Se face la semnarea contractului de vanzare cumparare sau inainte.

Noua Casa

Celebrul program garantat de stat in care ai nevoie de un avans de min 5%. Acesta se plateste la antecontract / rezervare.

Credit Ipotecar

Proiectul Lebada Lake Residence este finantat de Vista Bank, prin urmare toti clientii pot beneficia de conditii de finantare simplificate si mai avantajoase fata de oferta standard a bancii. Pentru accesarea unui credit este necesar un avans de cel putin 15%.

Avantajele oferite de Vista Bank clientilor Lebada Lake Residence:

 • - Dobanda redusa fata de dobanda standard a bancii
 • - Evaluare gratuita si aviz juridic preexitent pentru apartamentele din proiect – datorita parteneriatului cu Vista Bank, evaluarea apartamentelor din proiect, precum si avizul juridic pe actele de proprietate vor exista deja la momentul analizei dosarului de credit. Pentru clienti, acest lucru inseamna costuri mai mici si economie de timp.
 • - Gama larga de venituri acceptate
 • - Asistenta personalizata pe durata intregului proces de creditare

Adaugati Lebada Lake Residence la ecranul principal tastand comenzile browser-ului Safari si apoi

Adaugati Lebada Lake Residence la ecranul principal tastand si apoi si Ecran Aplicatii.
Galerie
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrownext arrow
Slider
Schedule a meeting

Single Room Type 5 available from 85.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

not available

Slider

2 Rooms Type 1 available from 117.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

2 Rooms Type 3 available from 124.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

2 Rooms Type 7 available in A4, at 129.000 E + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

2 Rooms Type 12 from 132.000 Euro + VAT

Slider

3 Rooms Type 2, available from 155.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

3 Rooms Type 4, available from 142.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

3 Rooms Type 6, available from 173.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Type 8, available from 260.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Type 9, available from 286.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Type 10, available from 341.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

Penthouse Type 11, available from 418.000 Euro + VAT

previous arrow
next arrow
Slider

Chat Connection


To connect to the CHAT option, you must enter the valid telephone number previously transmitted either through the "Schedule a meeting" form or through the form in the Contact section.

After entering the phone number you will receive a verification message on the phone!

Phone Number

Full Payment


Ideal situation for both parties. It is done at the signing of the purchase agreement or before.

First House


The famous state guaranteed program where you need an advance of at least 5%. It is payable on the pre-contract / reservation.

Mortgage Loan


The Lebada Lake Residence project is funded by Vista Bank, so all the clients can benefit from simplified and more advantageous financing conditions compared to the bank's standard offer. To access a loan, an advance of at least 15% is required.

The advantages offered by Vista Bank to Lebada Lake Residence clients:

Gallery
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

SECURITY POLICY OF THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF THE COMPANY DELIA LEBADA SRL


In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as "the Regulation"),
(i) The Company DELIA LEBADA SRL,
a company organized and operating according to the laws of Romania, with registered office in Bucharest, 2nd District, 1 Judetului street, 1st floor, flat 103, registered with the Trade Register under no. J40/11282/2016, having sole registration code 36458360 (hereinafter referred to as "the Company"),
processes personal data for legitimate purposes, in compliance with the legal provisions and the